Obchodní podmínky

obchodní společnosti
PIONÝRů spol. s r.o.
se sídlem Pionýrů 2242, Frýdek-Místek
IČ: 25375121
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.azlekarna.cz

Dodací podmínky

Léky na předpis a homeopatika dle platných zákonů musí být dodány lékárníkem konkrétní osobě v lékárně. Tyto oddíly naších stránek Vám umožňují:

1. Na Váš dotaz zjistíme v distribuci aktuální doplatek a informaci Vám zašleme na email nebo sdělíme telefonicky.
2. Rezervovat si u nás své léky a ve Vámi určenou dobu si je přijít vyzvednout. Léky budou pro Vás rezervovány ještě 48 hodin po určeném termínu

Ostatní produkty z naší nabídky si můžete objednat a nechat zaslat nebo rezervovat a vyzvednout v určené lékárně osobně:

Při rezervaci zboží a vyzvednutí na lékárně již NELZE uplatnit další slevu na zákaznickou kartu, případně ani žádnou jinou slevu pokud není uvedeno jinak.

službou PPL - a zaplatit při převzetí jako:
- dobírku cena 115,00Kč 
- při platbě předem na účet cena 85,00Kč


službou GEIS s.r.o

- dobírku cena 125,00Kč 
- při platbě předem na účet cena 95,00Kč

službou Úloženka

- dobírkou cena 95,- Kč

- při platbě předem na účet nebo platební kartou 60,- Kč

službou česká pošta

- BAlík do ruky 105,- při platbě předem na účet nebo platební kartou

- s dobírkou  140,- Kč

- Balík na poštu 95,- při platbě předem na účet nebo platební kartou

- s dobírkou 130,- Kč

- Balík do balíkovny 69,- Kč při platbě předem na účet nebo platební kartou

- s dobírkou 104,- Kč

Při objednávce nad 1500.- Kč poštovné a balné zdarma.
Přípravky, které je nutno uchovávat v chladu, a přípravky, které jsou uchovávány ve skleněném obalu a obsahují tekutinu nelze zaslat přepravní společností na Vaši adresu.


Další možností je dovoz k Vám domů podle podmínek dovozu na hlavní straně. Orientační doba vyskladnění je 2 pracovní dny od objednávky. Zboží dodáváme pouze na území České republiky.  Více podmínek pro dovoz viz. zde: http://www.azlekarna.cz/cz/pravidla-pro-dovoz/


Ke stažení

 • Formulář pro odstoupení od smlouvy [DOC, PDF]

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PIONÝRů spol. s r.o., se sídlem Pionýrů 2242, Frýdek-Místek, IČ: 25375121 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce www.azlekarna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Internetový obchod prodávajícího je zajišťován prostřednictvím provozovny prodávajícího „AZLékárna Anenská“, se sídlem Pionýrů 2242, Frýdek-Místek, e-mail: info@azlekarna.cz (dále jen „provozovna prodávajícího“).

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, ze kterého může provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Vybrané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen jako „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží;
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 195580972/0600, vedený u MONETA MONEY BANK.
 • osobním převzetím zboží v provozovně prodávajícího;
 • doručením prostřednictvím České pošty;
 • doručením prostřednictvím jiného poskytovatele přepravních služeb (GEIS);
 • dodání zboží prodávajícím do místa určeného kupujícím dle podmínek rozvozu uvedených na webové stránce.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. Přeprava a dodání zboží

1. Objednané zboží je možné kupujícímu dodat následujícími způsoby:

2. Podmínky pro dodání zboží jednotlivými způsoby dodání včetně informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou stanoveny na webovém rozhraní obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6. odst. 1 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je dostupný na webové stránce prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá smluvené jakosti nebo provedení;
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, popř. má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Případnou vadu zboží je kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží zjistit.

3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v místě jeho provozovny, popř. písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, je prodávající povinen mu písemně potvrdit, kdy toto právo uplatnil. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, platí pro záruku za jakost zboží údaje o záruční době nebo době použitelnosti zboží uvedené výrobcem nebo prodávajícím na obalu zboží nebo v reklamě.

5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a ze záruky za jakost zboží výslovně těmito obchodními podmínkami neupravená se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, název firmy, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9. Doručování

1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10. Závěrečná ustanovení

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím své elektronické pošty.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky měnit. Změnou obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2015.

Ve Frýdku-Místku dne 30.12.2014